شرکت گلزارگشت فارس


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:07136211213
محل:شیراز، شهرک گلستان
آدرس:شهرک گلستان بلوار دهخدا کوچه 50
مشاهده:1242 بار
شرکت گلزارگشت فارس

- نظافت منزل - نگهداری از کودک و سالمند - نظافت اماکن عمومی و خصوصی - ساعت کار 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت گلزارگشت فارس چند ستاره می دهید؟