شرکت کارگشایان تمیزکارفارس


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:07136224601
محل:شیراز، شهرک گلستان
آدرس:شهرک گلستان بلوار دهخدا خیابان آفاق
مشاهده:995 بار
شرکت کارگشایان تمیزکارفارس

- نظافت منزل - نگهداری از کودک و سالمند - نظافت اماکن عمومی و خصوصی - ساعت کار 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت کارگشایان تمیزکارفارس چند ستاره می دهید؟