شرکت کاردان تلاش شیراز


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:07137325405
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:کفترک ابتدای بلوار روبروی جهانگردی طبقه دوم
مشاهده:1523 بار
شرکت کاردان تلاش شیراز

- نظافت منزل - نگهداری از کودک و سالمند - نظافت اماکن عمومی و خصوصی - ساعت کار 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت کاردان تلاش شیراز چند ستاره می دهید؟