شرکت فارس رهروگستر


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:07137218201
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:بلوار تخت جمشید 16متری اول سمت چپ
مشاهده:983 بار
شرکت فارس رهروگستر

- نظافت منزل - نگهداری از کودک و سالمند - نظافت اماکن عمومی و خصوصی - ساعت کار 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت فارس رهروگستر چند ستاره می دهید؟