شرکت عمران سعیدیاسوج


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:07138256336
محل:شیراز، سراج
آدرس:پاسارگاد مجتمع غزال 2
مشاهده:1044 بار
شرکت عمران سعیدیاسوج

- نظافت منزل - نگهداری از کودک و سالمند - نظافت اماکن عمومی و خصوصی - ساعت کار 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت عمران سعیدیاسوج چند ستاره می دهید؟