شرکت صدرارتباطات جنوب


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:(071)
شماره همراه:09173171704
محل:شیراز، چمران
آدرس:پشت بانک توسعه 20 متری ولیعصر
مشاهده:976 بار
شرکت صدرارتباطات جنوب

- انجام خدمات در منزل - نگهداری از کودک و سالمند - نظافت اماکن عمومی و خصوصی - ساعت کار 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت صدرارتباطات جنوب چند ستاره می دهید؟