شرکت شیرازنیروی پاسارگاد


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:07138202384
محل:شیراز، ارتش
آدرس:میدان ارتش سوم نبش کوچه شهید خراجی
مشاهده:1629 بار
شرکت شیرازنیروی پاسارگاد

- نظافت منزل - نگهداری از کودک و سالمند - نظافت اماکن عمومی و خصوصی - ساعت کار 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت شیرازنیروی پاسارگاد چند ستاره می دهید؟