شرکت شکوه آفرینان سبزفارس


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:07136282829
محل:شیراز، بعثت
آدرس:روبروی پادگان شماره 4 نبش کوچه 49
مشاهده:1080 بار
شرکت شکوه آفرینان سبزفارس

- نظافت منزل - نگهداری از کودک و سالمند - نظافت اماکن عمومی و خصوصی - ساعت کار 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت شکوه آفرینان سبزفارس چند ستاره می دهید؟