شرکت شایان گسترنیروپارس


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:07137353334
محل:شیراز، بلوار رحمت
آدرس:روبروی پمپ بنزین کوزه گری
مشاهده:1207 بار
شرکت شایان گسترنیروپارس

- نظافت منزل - نگهداری از کودک و سالمند - نظافت اماکن عمومی و خصوصی - ساعت کار 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت شایان گسترنیروپارس چند ستاره می دهید؟