شرکت نیک رادفردیس ارم


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:07138423156
محل:شیراز، مطهری
آدرس:شهیدمطهری جنوبی کوچه25 پلاک67
مشاهده:1323 بار
شرکت نیک رادفردیس ارم

- نظافت منزل - نگهداری از کودک و سالمند - نظافت اماکن عمومی و خصوصی - ساعت کار 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت نیک رادفردیس ارم چند ستاره می دهید؟