شرکت سهنداقبال شیراز


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:07138340227
محل:شیراز، سراج
آدرس:شهرک سراج فاز یک
مشاهده:1563 بار
شرکت سهنداقبال شیراز

- نظافت منزل - نگهداری از کودک و سالمند - نظافت اماکن عمومی و خصوصی - ساعت کار 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت سهنداقبال شیراز چند ستاره می دهید؟