شرکت یادمان خودروی آریانا


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:07136280609
محل:شیراز، قصردشت
آدرس:پل زرگری کوچه 54
مشاهده:1670 بار
شرکت یادمان خودروی آریانا

- نگهداری از کودک و سالمند - نظافت منزل - نظافت اماکن عمومی و خصوصی - ساعت کار 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت یادمان خودروی آریانا چند ستاره می دهید؟