شرکت زرین تمیزشیراز


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:07138213234
محل:شیراز، دروازه کازرون
آدرس:شمس تبریزی جنب امام زاده
مشاهده:1821 بار
شرکت زرین تمیزشیراز

- انجام خدمات در منزل - نگهداری از کودک و سالمند - نظافت اماکن عمومی و خصوصی - ساعت کار 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت زرین تمیزشیراز چند ستاره می دهید؟