شرکت زاگرس جنوب کوهستان


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:07136424001
محل:شیراز، صنایع
آدرس:شهرک قصر قمشه کوچه 2 سمت چپ پلاک44
مشاهده:1319 بار
شرکت زاگرس جنوب کوهستان

- انجام خدمات در منزل - نگهداری از کودک و سالمند - نظافت اماکن عمومی و خصوصی - ساعت کار 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت زاگرس جنوب کوهستان چند ستاره می دهید؟