شرکت رهنماتوسعه ماهان


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:07132228110
محل:شیراز، خیابان لطفعلی خان زند
آدرس:طالقانی مسجد وکیل پاساژ شرزه ای پلاک12
مشاهده:1018 بار
شرکت رهنماتوسعه ماهان

- انجام خدمات در منزل - نگهداری از کودک و سالمند - نظافت اماکن عمومی و خصوصی - ساعت کار 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت رهنماتوسعه ماهان چند ستاره می دهید؟