شرکت رهاوردخدمت منشورشیراز


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:07132330581
محل:شیراز، زند
آدرس:خیابان زند پاساژ فرجادیان طبقه دوم
مشاهده:1448 بار
شرکت رهاوردخدمت منشورشیراز

- انجام خدمات در منزل - نگهداری از کودک و سالمند - نظافت اماکن عمومی و خصوصی - ساعت کار 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت رهاوردخدمت منشورشیراز چند ستاره می دهید؟