شرکت دینادیبا


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:07137407186
محل:شیراز، بلوار عدالت
آدرس:بزرگراه امام خمینی حدفاصل زندان عادل آباد بطرف شمال شهرک فرزانگان نارنج
مشاهده:1906 بار
شرکت دینادیبا

- انجام خدمات در منزل - نگهداری از کودک و سالمند - نظافت اماکن عمومی و خصوصی - ساعت کار 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت دینادیبا چند ستاره می دهید؟