شرکت خدماتی مهریار نیکونهاد


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:07132340330
محل:شیراز، پارامونت
آدرس:نرسیده به منوچهری طبقه فوقانی سوپر شهروند
مشاهده:1582 بار
شرکت خدماتی مهریار نیکونهاد

- انجام خدمات در منزل - نگهداری از کودک و سالمند - نظافت اماکن عمومی و خصوصی - ساعت کار 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت خدماتی مهریار نیکونهاد چند ستاره می دهید؟