شرکت خدماتی شایگان شیراز


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:07138227453
محل:شیراز، باهنر شمالی
آدرس:باهنرشمالی چهارراه ریشمک ساختمان دریس ورودی 4 طبقه اول
مشاهده:726 بار
شرکت خدماتی شایگان شیراز

- انجام خدمات در منزل - نگهداری از کودک و سالمند - نظافت اماکن عمومی و خصوصی - ساعت کار 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت خدماتی شایگان شیراز چند ستاره می دهید؟