شرکت خدماتی رازیان مهرشیراز


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:07136294491
محل:شیراز، بعثت
آدرس:بعثت کوچه2 پلاک111
مشاهده:1303 بار
شرکت خدماتی رازیان مهرشیراز

- انجام خدمات در منزل - نگهداری از کودک و سالمند - نظافت اماکن عمومی و خصوصی - ساعت کار 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت خدماتی رازیان مهرشیراز چند ستاره می دهید؟