شرکت خدمات لاله شیراز


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:07132257970
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:پیرنیا ساحلی شرقی کوچه16 پلاک115
مشاهده:1045 بار
شرکت خدمات لاله شیراز

- انجام خدمات در منزل - نگهداری از کودک و سالمند - نظافت اماکن عمومی و خصوصی - ساعت کار 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت خدمات لاله شیراز چند ستاره می دهید؟