شرکت خجسته خدمات جنوب


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:07137524937
محل:شیراز، بلوار رحمت
آدرس:شیخعلی چوپان جنب کوچه 9
مشاهده:1680 بار
شرکت خجسته خدمات جنوب

- انجام خدمات در منزل - نگهداری از کودک و سالمند - نظافت اماکن عمومی و خصوصی - ساعت کار 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت خجسته خدمات جنوب چند ستاره می دهید؟