شرکت خان گستربهارشیراز


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:07132370705
محل:شیراز، صنایع
آدرس:میدان صنایع خیابان فرمانداری کوچه 13/2 درب هفتم پلاک212
مشاهده:1267 بار
شرکت خان گستربهارشیراز

- انجام خدمات در منزل - نگهداری از کودک و سالمند - نظافت اماکن عمومی و خصوصی - ساعت کار 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت خان گستربهارشیراز چند ستاره می دهید؟