شرکت حرکت آفرینان لیان


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:07132288760
محل:شیراز، فلکه گاز
آدرس:آزادی خاکشناسی جنب باشگاه صنعت نفت
مشاهده:1790 بار
شرکت حرکت آفرینان لیان

- انجام خدمات در منزل - نگهداری از کودک و سالمند - نظافت اماکن عمومی و خصوصی - ساعت کار 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت حرکت آفرینان لیان چند ستاره می دهید؟