شرکت جهان حافظ صدرا


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:07136403158
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:خلیج فارس جنب دانشکده مهندسی
مشاهده:1858 بار
شرکت جهان حافظ صدرا

- انجام خدمات در منزل - نگهداری از کودک و سالمند - نظافت اماکن عمومی و خصوصی - ساعت کار 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت جهان حافظ صدرا چند ستاره می دهید؟