شرکت تدبرحفاظ پایدار


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:(071)
شماره همراه:09177170754
محل:شیراز، والفجر
آدرس:ورودی والفجر خیابان احرار 20 متری سبوکی کوچه 8 متری چهارم
مشاهده:1141 بار
شرکت تدبرحفاظ پایدار

- انجام خدمات در منزل - نگهداری از کودک و سالمند - نظافت اماکن عمومی و خصوصی - ساعت کار 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت تدبرحفاظ پایدار چند ستاره می دهید؟