شرکت پویندگان صنعت فجر


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:07138213046
محل:شیراز، امیرکبیر
آدرس:سرباز نبش کوچه 6 طبقه فوقانی مسکن عدالت
مشاهده:2088 بار
شرکت پویندگان صنعت فجر

- انجام خدمات در منزل - نگهداری از کودک و سالمند - نظافت اماکن عمومی و خصوصی - ساعت کار 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت پویندگان صنعت فجر چند ستاره می دهید؟