شرکت بیدصبح


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:07137251663
محل:شیراز، بلوار رحمت
آدرس:شیخعلی چوپان دو راهی قهرمانی کوچه کارخانه آجر گلچین
مشاهده:996 بار
شرکت بیدصبح

- انجام خدمات در منزل - نگهداری از کودک و سالمند - نظافت اماکن عمومی و خصوصی - ساعت کار 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت بیدصبح چند ستاره می دهید؟