شرکت ایلیاسفرفارس شیراز


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:07138403488
محل:شیراز، بلوار عدالت
آدرس:بزرگراه امام خمینی حدفاصل زندان عادل آباد بطرف شمال میانرود آخر فاز دو اول فاز 3 یاس پلاک485
مشاهده:1465 بار
شرکت ایلیاسفرفارس شیراز

- انجام خدمات در منزل - نگهداری از کودک و سالمند - نظافت اماکن عمومی و خصوصی - ساعت کار 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت ایلیاسفرفارس شیراز چند ستاره می دهید؟