کافی شاپ فرانت


گروه: کافی شاپ
شماره تماس:0713
شماره همراه:09359345955
محل:شیراز، صدرا فاز یک
آدرس:صدرا بلوار ایران روبروی دانشکده هنر و معماری
مشاهده:2082 بار
کافی شاپ فرانت

ساعت کاری:8 تا 23 خدمات جانبی: اینترنت جای پارک خودرو

به کافی شاپ فرانت چند ستاره می دهید؟