ریلکس ماساژ شیراز


گروه: خدمات پوست
شماره تماس:(071)
محل:شیراز، معالی آباد
آدرس:معالی آباد بلوار شریعتی
مشاهده:1297 بار
ریلکس ماساژ شیراز

- انواع ماساژ - ماساژحرفه ای اسپرت - ماساژ سوئدی - ماساژ کودک و نوزاد - ماساژتکنیکی صورت - دارنده مدرک فدراسیون بین المللی ماساژ - ادرس سایت instagram.com /shiraz.relax.massage

به ریلکس ماساژ شیراز چند ستاره می دهید؟