بیرون بر شهرغذا (شعبه میدان معلم)


گروه: بیرون بر و کیترینگ
شماره تماس:07136480800
محل:شیراز، فلکه معلم
آدرس:میدان معلم سمت چپ
مشاهده:6305 بار
بیرون بر شهرغذا (شعبه میدان معلم)
بیرون بر شهرغذا (شعبه میدان معلم)
بیرون بر شهرغذا (شعبه میدان معلم)

انواع خوراک های ایرانی: انواع خوراک-غذاهای ایرانی-انواع کباب خدمات: اشتراک تلفنی رزرو تلفنی ساعت کار: 11:30 الی15:30 - 19:30 الی 23

نمایندگی

بیرون بر شهرغذا (شعبه میدان معلم)
به بیرون بر شهرغذا (شعبه میدان معلم) چند ستاره می دهید؟