روانپزشکی دکترهدیه بدیعی


گروه: روانپزشک و روان شناس و مشاوره پزشکی
شماره تماس:07136289525
محل:شیراز، زرگری
آدرس:چهارراه زرگری ساختمان رز طبقه 2 پلاک5
مشاهده:1235 بار
روانپزشکی دکترهدیه بدیعی
روانپزشکی دکترهدیه بدیعی

- روانپزشکی - متخصص اعصاب و روان - مشاوره - روان درمانی - ساعت کار روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت 16:30 الی 19:30

به روانپزشکی دکترهدیه بدیعی چند ستاره می دهید؟