روانپزشکی دکترندا نگارستانی


گروه: روانپزشک و روان شناس و مشاوره پزشکی
شماره تماس:07136284926
محل:شیراز، زند
آدرس:اردیبهشت روبروی سنگ شکن شفا ساختمان 65 طبقه اول
مشاهده:898 بار
روانپزشکی دکترندا نگارستانی

- روانپزشکی - متخصص اعصاب و روان - ساعت کار 16 الی 20

به روانپزشکی دکترندا نگارستانی چند ستاره می دهید؟