روانپزشکی دکترمنوچهرحاج محمدی


گروه: روانپزشک و روان شناس و مشاوره پزشکی
شماره تماس:07132351930
محل:شیراز، ستاد
آدرس:مشیرفاطمی طبقه فوقانی شیرازپاساژ کلینیک پزشکان
مشاهده:628 بار
روانپزشکی دکترمنوچهرحاج محمدی

- روانپزشکی - متخصص اعصاب و روان - ساعت کار 9 الی 12

به روانپزشکی دکترمنوچهرحاج محمدی چند ستاره می دهید؟