روانپزشکی دکترمحمدحسن روشن


گروه: روانپزشک و روان شناس و مشاوره پزشکی
شماره تماس:07132259951
محل:شیراز، زند
آدرس:روبروی اتفاقات بیمارستان سعدی کوچه 41 ساختمان سینا
مشاهده:714 بار
روانپزشکی دکترمحمدحسن روشن

- روانپزشکی - متخصص اعصاب و روان - ساعت کار 16 الی 20

به روانپزشکی دکترمحمدحسن روشن چند ستاره می دهید؟