روانپزشکی دکترمجتبی ادیب


گروه: روانپزشک و روان شناس و مشاوره پزشکی
شماره تماس:07132354681
محل:شیراز، زند
آدرس:روبروی 20متری سینماسعدی ساختمان دی کوچه جهاددانشگاهی
مشاهده:685 بار
روانپزشکی دکترمجتبی ادیب

- روانپزشکی - متخصص اعصاب و روان - ساعت کار

به روانپزشکی دکترمجتبی ادیب چند ستاره می دهید؟