روانپزشکی دکترلاله مستجابی


گروه: روانپزشک و روان شناس و مشاوره پزشکی
شماره تماس:07132359951
محل:شیراز، زند
آدرس:روبروی اتفاقات بیمارستان سعدی کوچه 41 ساختمان سینا
مشاهده:866 بار
روانپزشکی دکترلاله مستجابی

- روانپزشکی - متخصص اعصاب و روان - ساعت کار 16 الی 20

به روانپزشکی دکترلاله مستجابی چند ستاره می دهید؟