روانپزشکی دکترعلیرضا ملکیان


گروه: روانپزشک و روان شناس و مشاوره پزشکی
شماره تماس:07132355532
محل:شیراز، زند
آدرس:ساختمان ظفر طبقه 2
مشاهده:1158 بار
روانپزشکی دکترعلیرضا ملکیان

- فوق تخصص روانپزشکی کودکان - ساعت کار 16 الی 20

به روانپزشکی دکترعلیرضا ملکیان چند ستاره می دهید؟