روانپزشکی دکترعلی فیروزآبادی


گروه: روانپزشک و روان شناس و مشاوره پزشکی
شماره تماس:07136271531
محل:شیراز، چمران
آدرس:بیمارستان حافظ بخش اعصاب و روان
سایت: مشاهده سایت
مشاهده:2237 بار
روانپزشکی دکترعلی فیروزآبادی

- روانپزشکی - متخصص اعصاب و روان - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 20

به روانپزشکی دکترعلی فیروزآبادی چند ستاره می دهید؟