روانپزشکی دکترشهین طوبائی


گروه: روانپزشک و روان شناس و مشاوره پزشکی
شماره تماس:07132337629
محل:شیراز، زند
آدرس:حدفاصل فلسطین و 20 متری سینماسعدی مجتمع پزشکی سینا طبقه 2
مشاهده:821 بار
روانپزشکی دکترشهین طوبائی

- روانپزشکی - متخصص اعصاب و روان - ساعت کار 16 الی 20:30

به روانپزشکی دکترشهین طوبائی چند ستاره می دهید؟