روانپزشکی دکترشهره دالکی


گروه: روانپزشک و روان شناس و مشاوره پزشکی
شماره تماس:07132273725
محل:شیراز، زند
آدرس:میدان دانشجو ساختمان ارم طبقه چهارم
مشاهده:904 بار
روانپزشکی دکترشهره دالکی

- روانپزشکی - متخصص اعصاب و روان - ساعت کار 16 الی 20

به روانپزشکی دکترشهره دالکی چند ستاره می دهید؟