روانپزشکی دکتررابرت فرنام


گروه: روانپزشک و روان شناس و مشاوره پزشکی
شماره تماس:07132309886
محل:شیراز، زند
آدرس:روبروی بیمارستان سعدی مجتمع کیمیا طبقه 4 پلاک5
مشاهده:639 بار
روانپزشکی دکتررابرت فرنام

- روانپزشکی - تخصص اعصاب و روان - مرکز مشاوره دارو درمانی - روانکاوی - ساعت کار 8 الی 12 و 14 الی 19 - شماره تماس 32354132 071

به روانپزشکی دکتررابرت فرنام چند ستاره می دهید؟