متخصص اعصاب و روان دکترحمیدرضا معتضدی


گروه: روانپزشک و روان شناس و مشاوره پزشکی
شماره تماس:07132351267
محل:شیراز، زند
آدرس:نبش 20متری مجتمع پزشکی سینا طبقه 4
مشاهده:909 بار
متخصص اعصاب و روان دکترحمیدرضا معتضدی

- روانپزشکی - متخصص اعصاب و روان - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص اعصاب و روان دکترحمیدرضا معتضدی چند ستاره می دهید؟