متخصص اعصاب و روان دکترحمیداشکانی


گروه: روانپزشک و روان شناس و مشاوره پزشکی
شماره تماس:07132350444
محل:شیراز، زند
آدرس:روبروی هتل پارس کوچه 47 ساختمان فیروزه طبقه 5
مشاهده:605 بار
متخصص اعصاب و روان دکترحمیداشکانی

- روانپزشکی - متخصص اعصاب و روان - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص اعصاب و روان دکترحمیداشکانی چند ستاره می دهید؟