متخصص اعصاب و روان دکترحسن فراشبندی


گروه: روانپزشک و روان شناس و مشاوره پزشکی
شماره تماس:07132309291
محل:شیراز، زند
آدرس:20متری سینماسعدی بالاتر از بیمارستان شفا ساختمان مهر طبقه 2
مشاهده:2146 بار
متخصص اعصاب و روان دکترحسن فراشبندی

- متخصص اعصاب و روان - روانپزشکی - شماره تماس 32319291 071 - ساعت کار روزهای یک شنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه ساعت 14 الی 20:30

به متخصص اعصاب و روان دکترحسن فراشبندی چند ستاره می دهید؟