متخصص اعصاب و روان دکترجمشیداحمدی


گروه: روانپزشک و روان شناس و مشاوره پزشکی
شماره تماس:07136461511
محل:شیراز، زند
آدرس:فلکه دانشجو ساختمان بانک ملی مجتمع پزشکی نشاط طبقه سوم
مشاهده:771 بار
متخصص اعصاب و روان دکترجمشیداحمدی

- متخصص اعصاب و روان - روانپزشکی - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص اعصاب و روان دکترجمشیداحمدی چند ستاره می دهید؟