متخصص اعصاب و روان دکترایرج هاشم زاده


گروه: روانپزشک و روان شناس و مشاوره پزشکی
شماره تماس:07136289212
محل:شیراز، چمران
آدرس:شهیدچمران کوچه 4 ساختمان بهار پلاک1
مشاهده:983 بار
متخصص اعصاب و روان دکترایرج هاشم زاده

- متخصص اعصاب و روان - روانپزشکی - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص اعصاب و روان دکترایرج هاشم زاده چند ستاره می دهید؟