فوق تخصص روانپزشکی کودکان دکتراحمدغنی زاده


گروه: روانپزشک و روان شناس و مشاوره پزشکی
شماره تماس:07136279319
محل:شیراز، چمران
آدرس:بیمارستان حافظ بخش اعصاب و روان
سایت: مشاهده سایت
مشاهده:681 بار
فوق تخصص روانپزشکی کودکان دکتراحمدغنی زاده

- فوق تخصص روانپزشکی کودکان - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 20

به فوق تخصص روانپزشکی کودکان دکتراحمدغنی زاده چند ستاره می دهید؟