داروخانه بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری


گروه: داروخانه
شماره تماس:07136277503
محل:شیراز، دروازه قرآن
آدرس:باجگاه
مشاهده:2388 بار
داروخانه بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری

- عرضه انواع دارو و محصولات بهداشتی - طرف قرارداد با کلیه بیمه ها - ساعت کار شبانه روزی

به داروخانه بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری چند ستاره می دهید؟